Fashion management software: itSuitsFashion ERP

itSuitsFashion ERP is een oplossing specifiek voor groothandels in de fashionbranche, gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV. Hieronder bieden wij een overzicht van de standaard functionaliteit en de beschikbare modules voor itSuitsFashion.

Standaard

De onderstaande functionaliteit is standaard onderdeel van itSuitsFashion ERP.

Consignatie
Consignatie houdt in dat u artikelen uitlevert, deze door uw klant in bijvoorbeeld zijn Shop in Shop worden gepresenteerd, maar u pas factureert wanneer de artikelen zijn verkocht. U zorgt er vervolgens voor dat de winkelvoorraad automatisch wordt bijgevuld. Dit wordt ondersteund door itSuitsFashion.

Groothandel/distributie
Met itSuitsFashion kunt u gemakkelijk en efficiënt werken met modellen in verschillende kleuren en maten, kunt u het voorverkoopproces afhandelen en kunt u collecties analyseren.

Inkoopcombinaties
Winkeliers die bij inkoopcombinaties zijn aangesloten, plaatsen en ontvangen zelf hun orders. De betaling vindt echter plaats door de inkoopcombinatie. itSuitsFashion handelt dit volledig geautomatiseerd af.

Transportdashboard
U gebruikt het transportdashboard om de ontvangsten van uw inkopen en de verzending van uw verkopen te monitoren. Dit met als doel om aan de afgesproken levertijden te kunnen voldoen.

Modules

Wij bieden u de onderstaande add-ons als aanvulling op fashion management oplossing itSuitsFashion.

Commissie
De add-on Commissie maakt het mogelijk om verschillende commissieovereenkomsten vast te stellen, op basis van seizoen, merk, productcategorie en type order. U kunt ook vaststellen waar de berekening van de commissie op gebaseerd moet worden. De te betalen commissies worden automatisch berekend en verder administratief afgehandeld.

Communication center
Deze add-on op itSuitsFashion zorgt voor de uitwisseling van grote hoeveelheden gegevens en wordt ook gebruikt om te communiceren met externe toepassingen (denk aan e-commerce en EDI). Het wordt bovendien gebruikt voor communicatie met logistieke dienstverleners.

Dozenlogistiek
Deze vrij nieuwe add-on op itSuitsFashion maakt het mogelijk om assortimenten in een zo vroeg mogelijk stadium te definiëren en het verdere proces op basis van ‘dozen’ af te handelen. U maakt een einde aan handmatig en foutgevoelig werk in uw logistieke proces.

E-invoicing
Deze add-on wordt gebruikt om facturen automatisch periodiek per e-mail te verzenden.

EDI
De volgende berichten kunnen worden gegenereerd:

  • PRICAT (Artikel) = Export van artikelgegevens. Vooral bedoeld voor beurzen van inkoopcombinatie. Er kan worden gefilterd op de artikelkaart.
  • PRICAT (Orders) = Export van artikelgegevens van artikelen in de verkooporderregels. Er kan worden gefilterd op orders.
  • ORDRSP (Orderbevestiging) = Export van de order als bevestiging dat de elektronische verkooporder ontvangen en verwerkt zijn.
  • DESADV (Pakbon) = Export van een geboekte verkoopverzending als melding dat de goederen onderweg zijn.
  • INVOICE (Factuur) = Export van de geboekte factuur.
  • ORDERS (verkooporder) = Import van elektronische order. Resulteert in een verkooporder in NAV.

Intercompany
In de fashion branche komt het vaak voor dat het hoofdkantoor in één land gevestigd is, maar er in diverse andere landen inkoop- en verkoopvestigingen zijn. Deze situatie wordt volledig afgedekt met onze add-on Intercompany. Er wordt uitgegaan van één centraal logistiek bedrijf en aparte financiële bedrijven per land. De juiste gegevens worden automatisch onderling gesynchroniseerd.

Logistieke dienstverlener (3PL)
Veel bedrijven in de fashion branche besteden de logistieke afhandeling uit aan gespecialiseerde logistieke dienstverleners. Onze add-on Logistieke dienstverlener (ook wel 3PL – Third Party Logistics) zorgt voor een eenvoudige uitwisseling van de benodigde gegevens tussen uw systeem en dat van de dienstverlener. De gehele communicatiestroom kan worden geregistreerd en gevolgd.

CB Fashion (voorheen FashionWheels) interface
Dit betreft de daadwerkelijke logistieke berichten, volgens de lay-out die FashionWheels verlangt.

Paktafelscanning
Met deze add-on kan het pickproces worden uitgebreid met controlescanning op de inpaktafel. Middels scanning kunnen dozen met hun inhoud worden vastgelegd.

Product Data Management (PDM)
Direct na het creatieve proces moeten alle technische artikeldetails worden vastgelegd. Stuklijsten, maatspecificaties, wasinstructies, afbeeldingen en schetsen zijn benodigd om de producent aan te sturen, zodat de juiste artikelen worden geleverd. Het ontwerpproces sluit hiermee aan op de verdere administratieve processen binnen fashion groothandels.

Uitgebreide calculatie
Lang voordat de werkelijke kosten van de collectieartikelen bekend zijn, moeten de verkoopprijzen worden vastgesteld op basis van de verwachte in-huis prijzen. Met deze fashion add-on op itSuitsFashion kunt u zeer ingewikkelde calculaties maken die als doel hebben de uiteindelijke werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen.

DOWNLOAD DE LEAFLET »            NEEM CONTACT OP »

This post is also available in: Engels Vlaams Deens